Saturday the 6th - - .

Informacje:

W naszej szkole istnieje możliwość zakupu obiadu dla dziecka. Należy wypełnić kartę zgłoszenia dostępną na stronie bądź w sekretariacie szkoły. Dokonanie wpłaty stanowi podstawę przygotowania i wydania posiłku uczniowi w danym miesiącu. Złożona, a nie opłacona karta zgłoszenia na obiady, nie stanowi podstawy do przygotowania dla ucznia posiłku. 
Terminy dokonywania wpłat za kolejne miesiące będą podawane przez platformę Librusa. Uprzejmie prosimy o przestrzeganie wyznaczonych terminów.
Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły
 
 
 
O kolejnych terminach będziemy informować później.