Wednesday the 30th - - .

Wychowanie do życia w rodzinie, inaczej WDŻ, to jeden z przedmiotów nauczanych w szkole podstawowej i średniej. Jak każdy szkolny przedmiot ma własną podstawę programową określającą zarówno cele kształcenia, jak i przekazywane uczniom treści. Przedmiot będzie nauczany w drugim półroczu.

Wychowanie do życia w rodzinie dla klasy 7

Wychowanie do życia w rodzinie dla klasy 8

Wychowanie do życia w rodzinie dla klasy 3 gimnazjum