Saturday the 21st - - .
  • Terminy rekrutacji 2018/2019;

Zarządzenie Nr 1149/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne z dn.31.01.2018r.

  • Sposoby realizacji poszczególnych etapów rekrutacji, wzory druków w postępowaniu rekrutacyjnym;

Zarządzenie Nr 792/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne z dn.04.04.2017r.

  • Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Biblioteki Polskiej w Paryżu w Świątnikach Górnych, na podstawie karty zgłoszenia złożonej przez rodziców – zał. nr 1;
  • kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po złożeniu wniosku i przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami - zał. nr 2;

 Druki do rekrutacji