Saturday the 20th - - .
  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego referendum w dniach 18 i 19 marca 2019 roku; 85% pracowników Szkoły Podstawowej nr 2 z oddziałami gimnazjalnymi w Świątnikach Górnych, opowiedziało się za przystąpieniem do strajku. Strajk rozpocznie się 8 kwietnia 2019 roku o godzinie 8:00 i potrwa do odwołania. W związku z powyższym Dyrekcja Szkoły podczas strajku nie jest w stanie zapewnić opieki uczniom oraz przeprowadzić zajęć dydaktycznych. W tym czasie prosimy o zapewnienie opieki dzieciom. Pragniemy, również poinformować, że EGZAMINY: GIMNAZJALNY oraz ÓSMOKLASISTY odbędą się zgodnie z harmonogramem.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Biblioteki Polskiej w Paryżu w Świątnikach Górnych