Wednesday the 3rd - - .
  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

Pod takim hasłem odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. 19 czerwca 2019 r. po 20 latach istnienia Gimnazjum im. Biblioteki Polskiej w Paryżu poczet sztandarowy po raz ostatni wprowadził Sztandar Szkoły i wszyscy uczniowie i nauczyciele odśpiewali Hymn Narodowy. Dyrektor Wojciech Puskarczyk z okazji zakończenia roku szkolnego życzył Nauczycielom, Wychowawcom, całemu Gronu Pedagogicznemu i wszystkim Pracownikom szkoły wszelkiej pomyślności, wielu sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanej pracy, a wszystkim Uczniom  niewyczerpanych pokładów energii  do podjęcia nowych zadań, realizacji marzeń i planów oraz uśmiechu na co dzień. Najlepsi uczniowie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody rzeczowe i książkowe.

Dzień wcześniej odbyło się pożegnanie uczniów III klas gimnazjalnych oraz VIII klas szkoły podstawowej przez młodszych kolegów. Były występy artystyczne, życzenia i kwiaty. Rozdano Szkolne Oskary w różnych dziedzinach a także nagrody za osiągnięcia naukowe i sportowe.

 

 

 Uczniowie klas trzecich gimnazjalnych z naszej szkoły odwiedzili jedno z najważniejszych miejsc pamięci w Polsce, biorąc udział w  wycieczce po muzeum Auschwitz i obozie Birkenau w Oświęcimiu. Zobaczyli symbol Holokaustu i miejsce pamięci ofiar nazistów.

Obóz istniał w latach 1940-1945. Jedynie więźniowie polityczni i opozycja początkowo mieli tu przebywać – później jednak obóz stał się miejscem eksterminacji ponad miliona osób. Obóz składał się z trzech części – Auschwitz I, „obozu macierzystego”, pracy przymusowej i miejsca, z którego SS zarządzało całym kompleksem. Auschwitz II-Birkenau – obóz koncentracyjny zajmujący 140 ha, miejsce masowej eksterminacji z pięcioma kompleksami krematoriów.

 

W poniedziałek 20 maja odbędzie się Rajd z okazji okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja dla wszystkich uczniów Szkoły. Zbiórka przed szkołą o 8:00. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę. Proszę zaopatrzyć się w odpowiednie ubranie i obuwie.

22 marca uczniowie wszystkich trzecich klas gimnazjalnych i klas ósmych szkoły podstawowej z naszej szkoły pojechali na Festiwal Zawodów do hali Expo w Krakowie.

Wybór ścieżki zawodowej to jedna z najważniejszych w życiu decyzji. Można ją w dorosłym wieku zmieniać lub modyfikować, jednak ten pierwszy, kluczowy wybór kierunku następuje w gimnazjum. Oznacza to, że decyzja musi nastąpić w oparciu o wyobrażenia ucznia o danym zawodzie, a nie o jego doświadczenia. W celu przybliżenia uczniom tego jeszcze abstrakcyjnego dla nich obszaru, samorząd Województwa Małopolskiego  zorganizował Festiwal Zawodów. Podczas tego wydarzenia osoby, które dokonały już wyboru zawodu, tj. uczniowie techników i szkół zawodowych prezentowali nabywane przez nich umiejętności zawodowe na  stoiskach, przygotowanych we współpracy z przedsiębiorcami.Co szczególnie istotne, Festiwal pozwolił uczniom nie tylko przyjrzeć się zawodom, których naukę biorą pod uwagę. Festiwal Zawodów poszerza ich horyzonty rozważań zawodowych o branże i specjalizacje, których nie znali wcześniej z tradycji rodzinnej czy najbliższego otoczenia. Wiele ścieżek zawodowych nabiera tu kształtu realnych możliwości. Tym bardziej, że uczniowie mają możliwość skonsultować je z doradcami zawodowymi obecnymi na Festiwalu.

Wycieczka ta była uzupełnieniem programu z Doradztwa Zawodowego prowadzonego w naszej szkole.

  

Dzisiaj w naszej szkole pojawili się podróżnicy z trzask.pl. 

W dniu 11 marca 2019 w naszej szkole odbyło się "Spotkanie z podróżnikiem". Tym razem „podróżowaliśmy” po Amazonii. Dzięki prezentacji multimedialnej w wykonaniu przedstawiciela Grupy „Trzask”, byliśmy w Brazylii. Poznaliśmy zwyczaje, kulturę, przyrodę i egzotyczne ciekawostki o Amazonii. Podczas prezentacji przedstawiony został między innymi ekstremalny pobyt w lesie amazońskim, z dala od wysoko rozwiniętej cywilizacji w pobliżu tropikalnych roślin i zwierząt,  charakterystycznych dla tych terenów oraz  niebezpiecznych dla człowieka.

  

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w "Żywej lekcji historii". Przedstawienie było interaktywne z udziałem uczniów. Celem było przybliżenie czasów, kiedy Polska na skutek rozbiorów znajdowała się pod zaborami i dążyła do odzyskania niepodległości. Chętni uczniowie brali aktywny udział w zajęciach, przebrani w stroje z epoki. Prowadzący zachęcali do odgrywania scenek, przedstawiających zachowania wojskowych i powstańców. Mogliśmy zobaczyć  młodzież przebraną za kosynierów, powstańców, Napoleona Bonaparte czy Józefa Piłsudskiego. Uczniowie naszej szkoły uczestniczący w spotkaniu, byli zainteresowani historią i zaprezentowanymi strojami.

 

Wychowanie do życia w rodzinie, inaczej WDŻ, to jeden z przedmiotów nauczanych w szkole podstawowej i średniej. Jak każdy szkolny przedmiot ma własną podstawę programową określającą zarówno cele kształcenia, jak i przekazywane uczniom treści. Przedmiot będzie nauczany w drugim półroczu.