Tuesday the 1st - - .
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Rodzice oraz Uczniowie

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem zmieniającym z dnia 10 kwietnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 657), informuję, że nowe terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 oraz składania dokumentów:

 • do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych tj.: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia i klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) określi Minister Edukacji Narodowej. Terminy zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (§ 11b ust. 2 ww. rozporządzenia);
 • na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych na terenie województwa małopolskiego określi Małopolski Kurator Oświaty (§ 11b ust. 3 ww. rozporządzenia).

Drodzy Uczniowie!
Żyjemy w wolnym i niepodległym kraju, dzięki pokoleniom Polaków którzy oddawali swoje życie w walce o lepsze jutro i Wolną Polskę. W związku ze zbliżającym się 2 maja Świętem Flagi oraz 229 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja, zwracam się z prośbą o wywieszenie flag narodowych na swoich domach na znak, że wolność, niepodległość i patriotyzm są dla nas bardzo ważne. Będzie to  hołd dla tych wszystkich, którym zawdzięczamy Wolność i Niepodległość.

Życzymy  Wam miłego i spokojnego świętowania.

 

Szanowni Państwo,
W związku z Rozporządzeniem MEN z dnia 9 kwietnia 2020 roku ,
zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zostaje przedłużony czas prowadzenia zajęć w systemie zdalnego nauczania do 26 kwietnia 2020 roku.
Jednocześnie bardzo proszę o cierpliwie oczekiwanie na dalsze ustalenia w sprawie organizacji pracy szkół i innych placówek oświatowych.
Z poważaniem

  Jadwiga Drzazgowska- dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Świątnikach Górnych

Szanowni Państwo,

 W tym wyjątkowym i trudnym czasie przyszło mi stanąć przed dylematem – jakiej treści życzenia powinnam skierować do Państwa z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy.

 Życzę, aby w  każdym z nas umarło to, co jest złe, marne, próżne i bezwartościowe. Niech  da miejsce na zmartwychwstanie w nas najpiękniejszych cech ludzkich - miłości, bezinteresowności, życzliwości i dobra. Niech Chrystus Zmartwychwstały stanie wśród naszych rodzin, w naszych wspólnotach i swoim „pokój Wam” wleje to, czego obecnie często nam brak – wiarę i pokój.

 

Jadwiga Drzazgowska- dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Biblioteki Polskiej w Paryżu w Świątnikach Górnych

Dla Państwa wiadomości zamieszczam wykaz zbiorczy zasobów wykorzystywanych przez nauczycieli naszej szkoły w czasie pracy zdalnej z uczniami. Informuję ponadto, iż może on ulec modyfikacji – w zależności od bieżących potrzeb oraz możliwości technicznych łączy internetowych. Ponadto informuję, że podstawowym źródłem komunikacji jest dziennik elektroniczny Librus oraz służbowe poczty elektroniczne poszczególnych nauczycieli i szkoły, a także strona internetowa placówki.

Wykaz zbiorczy zasobów [PDF]

Drodzy Rodzice i uczniowie

W tych trudnych dniach dla wszystkich nie zapominajmy o pomaganiu.” Nie wiemy jeszcze, co przyniesie jutro, jednak jest pewne-razem sprawiamy rzeczy niemożliwe i razem jesteśmy w stanie przetrwać , by wyjść  z opresji jeszcze silniejsi.”

 • Informujemy, że Szkolne  Koło Wolontariatu Szkoły Podstawowej  Nr 2 w Świątnikach Górnych przekazało na konto fundacji  „Sie pomaga” kwotę  350 zł. Wsparło w ten sposób finansowo szpitale w zakupie niezbędnych środków ochronnych i sprzętów medycznych do walki z korona wirusem.
 • Miło mi też poinformować, że rzeczy które ofiarowaliście na rzecz fundacji „Paczka dla bohatera” zostały już wystawione w Bazarku dla bohatera. Zachęcam do wchodzenia na tę stronę.
 • Otrzymaliśmy podziękowanie od fundacji Kapucyni i misje za udział i wpłatę   491 zł  w akcji "Pączek dla Afryki"
 • Kochani  zachęcam. Zbierajcie zakrętki. Wspomożecie w ten sposób rehabilitację niepełnosprawnych!!!

Wolontariat informacja [PDF]

Twoje 350 zł już pomaga [PDF]

Szanowni Państwo,

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Państwa dzieci MEN zawiesiło zajęcia w szkole od 25.03 do 10.04.2020 r.

W związku z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca br. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  zostaną wprowadzone następujące zmiany:

 • modyfikacja tygodniowego podziału godzin
 • ustalenie terminów konsultacji nauczycieli poszczególnych przedmiotów z uczniami i rodzicami za pomocą dziennika elektronicznego Librus
 • monitorowanie i ocenianie pracy ucznia

Proszę, aby utrzymywać  stały kontakt ze szkołą – wychowawcą i  nauczycielami uczącymi poprzez korzystanie z e-dziennika, e-mail, rozmów telefonicznych, strony internetowej szkoły lub innych  ustalonych  form komunikacji. 

Zachęcajcie Państwo dziecko do samodzielnej nauki i udzielajcie wsparcia (ale nie wyręczajcie dzieci w wykonywaniu zadań) w oparciu o informacje pozyskiwane od nauczycieli oraz proponowane edukacyjne, bezpłatne zasoby internetowe . Pamiętajcie o zachowaniu zasad higieny pracy i bezpieczeństwa w sieci (np. kontroli rodzicielskiej)

Pomóżcie swoim dzieciom w zaplanowaniu i organizacji nauki zdalnej (jeśli  to możliwe w godzinach zgodnych z planem lekcji) oraz czasu wolnego podczas konieczności pozostania w domu i ograniczenia kontaktów z innymi osobami. 

Przypominam o konieczności rygorystycznego przestrzegania w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń oraz bezpieczeństwa Proszę o śledzenie na bieżąco komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji w kraju.

   Życząc wszystkim dobrego zdrowia, pozostaję z wyrazami szacunku

                                                                 Jadwiga Drzazgowska- Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Biblioteki Polskiej w Paryżu w Świątnikach Górnych

Zasady postępowania rekrutacyjnego do szkól ponadpodstawowych obowiązują według Zarządzenia Nr 6/20 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów.

Zasady rekrutacji [PDF]

Decyzją Rządu od 12.03. do 25.03.2020 r. szkoły, przedszkola, żłobki oraz uczelnie zostają zamknięte, aby spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa.

W czwartek 12 marca i piątek 13 marca 2020 r. placówka nie będzie prowadziła zajęć dydaktycznych. Rodzice, którzy w tych dniach nie są w stanie w tak krótkim czasie zapewnić opieki swoim dzieciom, mogą skorzystać z zajęć opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez nauczycieli dyżurujących. W tych dniach nie będzie działać stołówka szkolna. Dzieci, powinny mieć zapewnione wyżywienie we własnym zakresie (suchy prowiant).

 Przypominamy, że to nie jest czas wolny – czas ferii, ale czas kwarantanny, dlatego dzieci muszą pozostać w domu. Apelujemy o odpowiedzialność!!!

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

 

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Szanowni Rodzice,
- prosimy o porozmawianie z dzieckiem o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny,
w tym częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.

Apelujemy o nie posyłanie przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola i szkoły.

Jeżeli nie mieliście Państwo kontaktu z osobą chorą, to nie macie Państwo powodu do obaw.

Nie są wskazane wyjazdy do krajów w których wykryto ogniska koronawirusa

Osoby, które wróciło z terenów występowania koronawirusa i mają objawy grypowopodobne, bezzwłocznie powiadamiają stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłaszają się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Przypominamy, że rodzicom dziecka do 8 lat że w razie nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy mu się zasiłek opiekuńczy.(art 32 ust.1 lit. a . - Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Dz.U.2017 poz.1368)

Należy na bieżąco sprawdzać komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia
W przypadki dodatkowych wątpliwości proszę o kontakt na infolinie Ministerstwa Zdrowia lub poinformuj o jej działaniu innych tel. 800-190-590( czynna całodobowo)

Jak skutecznie myć ręce?