Wednesday the 3rd - - .
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

Szanowni Państwo,

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Państwa dzieci MEN zawiesiło zajęcia w szkole od 25.03 do 10.04.2020 r.

W związku z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca br. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  zostaną wprowadzone następujące zmiany:

 • modyfikacja tygodniowego podziału godzin
 • ustalenie terminów konsultacji nauczycieli poszczególnych przedmiotów z uczniami i rodzicami za pomocą dziennika elektronicznego Librus
 • monitorowanie i ocenianie pracy ucznia

Proszę, aby utrzymywać  stały kontakt ze szkołą – wychowawcą i  nauczycielami uczącymi poprzez korzystanie z e-dziennika, e-mail, rozmów telefonicznych, strony internetowej szkoły lub innych  ustalonych  form komunikacji. 

Zachęcajcie Państwo dziecko do samodzielnej nauki i udzielajcie wsparcia (ale nie wyręczajcie dzieci w wykonywaniu zadań) w oparciu o informacje pozyskiwane od nauczycieli oraz proponowane edukacyjne, bezpłatne zasoby internetowe . Pamiętajcie o zachowaniu zasad higieny pracy i bezpieczeństwa w sieci (np. kontroli rodzicielskiej)

Pomóżcie swoim dzieciom w zaplanowaniu i organizacji nauki zdalnej (jeśli  to możliwe w godzinach zgodnych z planem lekcji) oraz czasu wolnego podczas konieczności pozostania w domu i ograniczenia kontaktów z innymi osobami. 

Przypominam o konieczności rygorystycznego przestrzegania w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń oraz bezpieczeństwa Proszę o śledzenie na bieżąco komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji w kraju.

   Życząc wszystkim dobrego zdrowia, pozostaję z wyrazami szacunku

                                                                 Jadwiga Drzazgowska- Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Biblioteki Polskiej w Paryżu w Świątnikach Górnych

Zasady postępowania rekrutacyjnego do szkól ponadpodstawowych obowiązują według Zarządzenia Nr 6/20 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów.

Zasady rekrutacji [PDF]

Decyzją Rządu od 12.03. do 25.03.2020 r. szkoły, przedszkola, żłobki oraz uczelnie zostają zamknięte, aby spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa.

W czwartek 12 marca i piątek 13 marca 2020 r. placówka nie będzie prowadziła zajęć dydaktycznych. Rodzice, którzy w tych dniach nie są w stanie w tak krótkim czasie zapewnić opieki swoim dzieciom, mogą skorzystać z zajęć opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez nauczycieli dyżurujących. W tych dniach nie będzie działać stołówka szkolna. Dzieci, powinny mieć zapewnione wyżywienie we własnym zakresie (suchy prowiant).

 Przypominamy, że to nie jest czas wolny – czas ferii, ale czas kwarantanny, dlatego dzieci muszą pozostać w domu. Apelujemy o odpowiedzialność!!!

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

 

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Szanowni Rodzice,
- prosimy o porozmawianie z dzieckiem o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny,
w tym częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.

Apelujemy o nie posyłanie przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola i szkoły.

Jeżeli nie mieliście Państwo kontaktu z osobą chorą, to nie macie Państwo powodu do obaw.

Nie są wskazane wyjazdy do krajów w których wykryto ogniska koronawirusa

Osoby, które wróciło z terenów występowania koronawirusa i mają objawy grypowopodobne, bezzwłocznie powiadamiają stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłaszają się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Przypominamy, że rodzicom dziecka do 8 lat że w razie nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy mu się zasiłek opiekuńczy.(art 32 ust.1 lit. a . - Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Dz.U.2017 poz.1368)

Należy na bieżąco sprawdzać komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia
W przypadki dodatkowych wątpliwości proszę o kontakt na infolinie Ministerstwa Zdrowia lub poinformuj o jej działaniu innych tel. 800-190-590( czynna całodobowo)

Jak skutecznie myć ręce?

20 lutego 2020 r. w  naszej szkole królowały pączki z różą, z dżemem, z lukrem czy cukrem pudrem i inne ciasta- wszystkie pyszne i dietetyczne - kto nie spróbował, niech żałuje... Połączyliśmy przyjemne z pożytecznym i wzięliśmy udział w akcji "Wyślij pączka dla Afryki 2020".
Więcej informacji o tej akcji znajdziecie na stronie: https://paczek.kapucyni.pl/

Udało nam się zebrać 491 zł.
Dziękujemy, że możemy liczyć  na Wasze wsparcie .
Na pewno nie była to ostatnia akcja charytatywna w naszej szkole

 

 

 1. Przez cały pierwszy semestr były zbierane zakrętki z przeznaczeniem na rehabilitację dla niepełnosprawnego Mariusza z Włosani.
 2. Z okazji Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego w październiku 2019 roku udało się zorganizować w ramach akcji polskich misjonarzy werbistów „Opatrunek misyjny” zbiórkę bandaży, przylepców itd. dla szpitali w Afryce.
 3. W październiku miał też miejsce kiermasz z okazji dnia „Zdrowej żywności”. Uzyskane dochody 300 PLN przeznaczone będą na mleko terapeutyczne dla Sudanu i Etiopii w ramach UNICEF.
 4. W miesiącach listopad i grudzień 2019 roku pomagaliśmy schronisku dla zwierząt w Krakowie. Zbieraliśmy karmę i inne rzeczy. Nasi uczniowie wykonywali posłania dla podopiecznych schroniska.
 5. W listopadzie i grudniu 2019 roku w ramach współpracy ze stowarzyszeniem „Kresy” zorganizowaliśmy pomoc Polakom mieszkającym na Litwie i Ukrainie. Zbieraliśmy dla nich przybory szkolne, podręczniki, gry, stroje, sportowe i słodycze.
 6. Obecnie trwa zbiórka funduszy mająca na celu pomoc 12 miesięcznej Marysi chorej na zanik mięśni. Jest to w tej chwili ogólnopolska akcja pt „ Razem dla Marysi”.
 7. Nie udało się zebrać makulatury na budowę studni w Czadzie. To zadanie prawdopodobnie będzie zrealizowane w drugim semestrze. Na drugi semestr również zostanie przeniesiona „Adopcja serca”.

Podziękowanie "Misyjny Opatrunek" [PDF]

Podziękowanie "Schronisko dla bezdomnych  zwierząt" [PDF]

Podziękowanie Stowarzyszenie "Kresy" [PDF]

W okresie świątecznym jak co roku odbył się tradycyjny Konkurs Kartek Świątecznych wykonanych technikami komputerowymi. Uczniowie wykonywali tradycyjne polskie kartki świąteczne w dowolnym programie graficznym. Celem konkursu było:

 • kultywowanie polskich tradycji bożonarodzeniowej
 • prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej
 • stworzenie możliwości udziału młodzieży w konfrontacji z rówieśnikami (w dziedzinie grafiki komputerowej i sztuk plastycznych)
 • poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych

Mamy nadzieję, że tworzenie prac plastycznych na komputerze wprowadziło młodzież w nastrój radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie. W tej edycji konkursu zostali nagrodzeni:

 • I miejsce – Ilona Dziadur
 • II miejsce – Justyna Synowiec
 • III miejsce – Dawid Rycerski

  „Niebo ziemi, niebu ziemia,

Wszyscy wszystkim ślą życzenia…”

 Na ten szczególny i niepowtarzalny czas Świąt Bożego Narodzenia życzę zatrzymania się w biegu, popatrzenia na bliźnich z życzliwością, wsłuchania się w głos własnego serca, by mógł się tam Bóg narodzić i znaleźć w nim mieszkanie.

 Niech będzie to czas odpoczynku i spokoju, by nadchodzące dni Roku 2020 jawiły się jako kolejne możliwości do czynienia dobra

Dyrekcja i Pracownicy  Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Biblioteki Polskiej w Paryżu w Świątnikach  Górnych.

W dniu dzisiejszym odbyły się tradycyjne wigilie klasowe oraz jasełka. Swoją wigilię mieli też nauczyciele i pracownicy szkoły. 

  

 

W dniu 29 listopada bieżącego roku wszystkie klasy ósme naszej szkoły udały się na wycieczkę z okazji zbliżających się „Mikołajek”.

Rano, około godziny 8:30, spotkaliśmy się przed budynkiem naszej szkoły, aby sprawdzić obecność, a chwilę później wyruszyliśmy  na zwiedzanie. Po niedługiej podróży autokarem, w końcu zagościliśmy na Wawelu. Gdy tylko przewodnicy po nas przyszli, podzieliliśmy się na dwie grupy i weszliśmy do środka. Widzieliśmy zbrojownię, armaty, złote i srebrne zastawy, rzędy dla koni. Mieliśmy okazję dowiedzieć się paru ciekawych rzeczy na temat miecza -Szczerbca. Następnie udaliśmy się na drugie piętro zamku. Piękne, kolorowe arrasy czy zabytkowe obrazy można było tam zobaczyć na prawie każdym kroku. Oglądaliśmy salę koronacyjną i balową, podziwialiśmy wszystkie dzieła sztuki, których było tam wiele.

Myślę, że większości z nas podobała się ta wyprawa, a nawet wiele nauczyła ta wycieczka. Liczymy na więcej podobnych wyjazdów!

                                                                                                Zofia Gawor

W naszej szkole odbyło się szkolenie związane z problemem fonoholizmu. FUNDACJA DBAM O MÓJ Z@SIĘG przeprowadziła szkolenia dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Problem fonoholizmu odnosi się do zaburzenia związanego z nałogowym używaniem telefonu komórkowego, często zamiennie stosuje się sformułowanie „uzależnienie od telefonu komórkowego. Mówimy o nim, gdy nie jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować bez swojego smartfona, najczęściej mającego dostęp do internetu. Problem fonoholizmu, zdawać by się mogło, zagraża jedynie dzieciom i młodzieży, jednakże co do istoty dotykać on może osób w różnym wieku. - Jakie są symptomy nałogowego korzystania z telefonu komórkowego? - Po czym możemy poznać że nasze dziecko, albo my sami zbyt często posługujemy się urządzeniem mobilnym. Jakim jest telefon komórkowy?