Wednesday the 30th - - .
  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

 

Osoby, które nie zgłosiły się po odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty ,proszę o ich odbiór w poniedziałek- 3 sierpnia br. pomiędzy 8:00 a 9:00 w sekretariacie szkoły.

  Przypominam, że rekrutacja do szkół ponadpodstawowych kończy się we wtorek- 4 sierpnia, proszę więc nie zwlekać z odbiorem oraz składaniem dokumentów.

  Pozostaję z życzeniami zdrowego, bezpiecznego i spokojnego wakacyjnego wypoczynku

                                                          Jadwiga Drzazgowska