Saturday the 16th - - .
  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

Drodzy Uczniowie!
Żyjemy w wolnym i niepodległym kraju, dzięki pokoleniom Polaków którzy oddawali swoje życie w walce o lepsze jutro i Wolną Polskę. W związku ze zbliżającym się 2 maja Świętem Flagi oraz 229 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja, zwracam się z prośbą o wywieszenie flag narodowych na swoich domach na znak, że wolność, niepodległość i patriotyzm są dla nas bardzo ważne. Będzie to  hołd dla tych wszystkich, którym zawdzięczamy Wolność i Niepodległość.

Życzymy  Wam miłego i spokojnego świętowania.