Saturday the 16th - - .
  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

 

Szanowni Państwo,
W związku z Rozporządzeniem MEN z dnia 9 kwietnia 2020 roku ,
zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zostaje przedłużony czas prowadzenia zajęć w systemie zdalnego nauczania do 26 kwietnia 2020 roku.
Jednocześnie bardzo proszę o cierpliwie oczekiwanie na dalsze ustalenia w sprawie organizacji pracy szkół i innych placówek oświatowych.
Z poważaniem

  Jadwiga Drzazgowska- dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Świątnikach Górnych