Saturday the 6th - - .
  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

Dla Państwa wiadomości zamieszczam wykaz zbiorczy zasobów wykorzystywanych przez nauczycieli naszej szkoły w czasie pracy zdalnej z uczniami. Informuję ponadto, iż może on ulec modyfikacji – w zależności od bieżących potrzeb oraz możliwości technicznych łączy internetowych. Ponadto informuję, że podstawowym źródłem komunikacji jest dziennik elektroniczny Librus oraz służbowe poczty elektroniczne poszczególnych nauczycieli i szkoły, a także strona internetowa placówki.

Wykaz zbiorczy zasobów [PDF]