Wednesday the 3rd - - .
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

Szanowni Państwo,

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Państwa dzieci MEN zawiesiło zajęcia w szkole od 25.03 do 10.04.2020 r.

W związku z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca br. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  zostaną wprowadzone następujące zmiany:

 • modyfikacja tygodniowego podziału godzin
 • ustalenie terminów konsultacji nauczycieli poszczególnych przedmiotów z uczniami i rodzicami za pomocą dziennika elektronicznego Librus
 • monitorowanie i ocenianie pracy ucznia

Proszę, aby utrzymywać  stały kontakt ze szkołą – wychowawcą i  nauczycielami uczącymi poprzez korzystanie z e-dziennika, e-mail, rozmów telefonicznych, strony internetowej szkoły lub innych  ustalonych  form komunikacji. 

Zachęcajcie Państwo dziecko do samodzielnej nauki i udzielajcie wsparcia (ale nie wyręczajcie dzieci w wykonywaniu zadań) w oparciu o informacje pozyskiwane od nauczycieli oraz proponowane edukacyjne, bezpłatne zasoby internetowe . Pamiętajcie o zachowaniu zasad higieny pracy i bezpieczeństwa w sieci (np. kontroli rodzicielskiej)

Pomóżcie swoim dzieciom w zaplanowaniu i organizacji nauki zdalnej (jeśli  to możliwe w godzinach zgodnych z planem lekcji) oraz czasu wolnego podczas konieczności pozostania w domu i ograniczenia kontaktów z innymi osobami. 

Przypominam o konieczności rygorystycznego przestrzegania w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń oraz bezpieczeństwa Proszę o śledzenie na bieżąco komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji w kraju.

   Życząc wszystkim dobrego zdrowia, pozostaję z wyrazami szacunku

                                                                 Jadwiga Drzazgowska- Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Biblioteki Polskiej w Paryżu w Świątnikach Górnych