Tuesday the 26th - - .
  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

Pod takim hasłem odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. 19 czerwca 2019 r. po 20 latach istnienia Gimnazjum im. Biblioteki Polskiej w Paryżu poczet sztandarowy po raz ostatni wprowadził Sztandar Szkoły i wszyscy uczniowie i nauczyciele odśpiewali Hymn Narodowy. Dyrektor Wojciech Puskarczyk z okazji zakończenia roku szkolnego życzył Nauczycielom, Wychowawcom, całemu Gronu Pedagogicznemu i wszystkim Pracownikom szkoły wszelkiej pomyślności, wielu sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanej pracy, a wszystkim Uczniom  niewyczerpanych pokładów energii  do podjęcia nowych zadań, realizacji marzeń i planów oraz uśmiechu na co dzień. Najlepsi uczniowie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody rzeczowe i książkowe.

Dzień wcześniej odbyło się pożegnanie uczniów III klas gimnazjalnych oraz VIII klas szkoły podstawowej przez młodszych kolegów. Były występy artystyczne, życzenia i kwiaty. Rozdano Szkolne Oskary w różnych dziedzinach a także nagrody za osiągnięcia naukowe i sportowe.