Saturday the 8th - - .
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych

Szkoła Podstawowa nr 2 w Świątnikach Górnych z dniem 31.08.2020 zakończyła swoją misję.

Szanowni Państwo- Nauczyciele, Uczniowie i ich Rodzice oraz Absolwenci Gimnazjum im. Biblioteki Polskiej w Paryżu oraz Szkoły Podstawowej Nr 2 w Świątnikach Górnych,

  Po dwudziestu jeden latach istnienia zamyka swe podwoje szkoła przy ulicy Bruchnalskiego 35 w Świątnikach Górnych. W 1999 roku był to jeden budynek dawnej Szkoły Ślusarskiej, który w ciągu lat „obrastał” w nowe obiekty, służące poprawie warunków zdobywania wiedzy i umiejętności. Obecnie to nowoczesny kompleks, dający szansę na komfortowe warunki pracy i nauki.

Niestety, reforma edukacji z 2017 roku sprawiła, że 31 sierpnia bieżącego roku  przestaje istnieć placówka, która wykształciła i wychowała kilka pokoleń absolwentów.

 Chciałabym podziękować wszystkim, którzy przez lata tworzyli atmosferę szkoły, sprzyjający zdobywaniu wiedzy klimat, dali szansę na niezapomniane wspomnienia. Dziękuję poprzedzającym mnie - Państwu Dyrektorom za mądre i odpowiedzialne zarządzanie placówką, za dbanie o jej rozwój. Dziękuję wspaniałemu Gronu Pedagogicznemu – począwszy od tych, którzy tę szkołę tworzyli, przez wiele lat w niej pracowali, wychowali rzesze wspaniałych młodych ludzi, poprzez tych, którzy choćby przez rok zechcieli współtworzyć grono i personel szkoły.

 Z ciepłymi myślami i słowami zwracam się do absolwentów - bez których obecności, działań, inicjatyw, organizowania życia szkolnego, udziału w imprezach i wycieczkach nie byłoby niepowtarzalnego klimatu tego miejsca. Cieszę się, że dzięki Wam była to niepowtarzalna szkoła.

 „Nic dwa razy się nie zdarza….nie ma dwóch podobnych nocy” powiedziała kiedyś w swym wierszu Wisława Szymborska. Wiem, że przed każdym z nas nowe miejsca pracy, nowe wyzwania i zadania. Życzę Państwu takich relacji z ludźmi, kontaktu i współpracy, jakich ja miałam zaszczyt i honor doświadczyć , za co ogromnie Państwu dziękuję

                                                                         Jadwiga Drzazgowska- dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 Biblioteki Polskiej w Paryżu w Świątnikach Górnych

 

 

Osoby, które nie zgłosiły się po odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty ,proszę o ich odbiór w poniedziałek- 3 sierpnia br. pomiędzy 8:00 a 9:00 w sekretariacie szkoły.

  Przypominam, że rekrutacja do szkół ponadpodstawowych kończy się we wtorek- 4 sierpnia, proszę więc nie zwlekać z odbiorem oraz składaniem dokumentów.

  Pozostaję z życzeniami zdrowego, bezpiecznego i spokojnego wakacyjnego wypoczynku

                                                          Jadwiga Drzazgowska

  Mam nadzieję, że zdrowo, bezpiecznie oraz radośnie mijają Wam wakacyjne chwile. Czas jednak powrócić na moment w mury szkolne, by odebrać zaświadczenia z napisanego przez Was w czerwcu egzaminu ósmoklasisty.

  Zapraszam Was w piątek- 31 lipca br. według następującego porządku:

 • Uczniowie klasy VIII „a”- od 10.00- do 10.30
 • Uczniowie klasy VIII „b”- od 10.30 do 11.00
 • Uczniowie klasy VIII „c”- od 11.00 do 11.30
 • Uczniowie klasy VIII „d”- od 11.30 do 12.00

  W związku z wciąż panującą pandemią COVID-19, bardzo proszę, by pamiętać o obowiązku zakrywania ust i nosa na terenie budynku szkoły oraz o zachowaniu bezpiecznego dystansu społecznego. Nadal obowiązuje wszystkich reżim sanitarny.

  Jeśli ktoś ma jakieś osobiste rzeczy do odebrania ze szkoły, o których zapomniał, proszę  zgłosić to w sekretariacie. W budynkach są prowadzone prace porządkowo- konserwatorskie, nie jest więc wskazane samodzielne chodzenie po ich terenie.

  Życząc Wam niezapomnianych- pełnych radości i wypoczynku  dni wakacji oraz dostania się do wybranych  szkół, przesyłam serdeczne pozdrowienia

       Jadwiga Drzazgowska

 

Podziękowanie dla Naszej szkoły od Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie

Podziękowanie [PDF]

 

Uroczystość zakończenia roku szkolnego dla uczniów klas ósmych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Świątnikach Górnych będzie miała miejsce w piątek 26 czerwca o godzinie 8:00 w budynku hali sportowej szkoły, z zachowaniem obostrzeń reżimu sanitarnego.

Z serdecznymi życzeniami rychłego spotkania w dobrym zdrowiu i nastrojach

Jadwiga Drzazgowska- dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Świątnikach Górnych

Termin zwrotów książek i podręczników przez uczniów poszczególnych klas

 

19 czerwca

piątek

  8.00 – 8.50 kl. VIII B

11.30 – 12.15 kl. VIII A

12.15 – 13.00 kl. VIII C

13.00 – 13.30 kl. VIII D

23 czerwca

wtorek

10.00-11.00
11.00-12.00   dla wszystkich
12.00-13.00
13.00-14.00

24 czerwca

środa

9.00-10.00
10.00-11.00   dla wszystkich
11.00-12.00

 

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ [PDF]

 

Terminy rekrutacji MEN

 Najważniejsze terminy rekrutacji:

Data

Godzina

Informacje o wydarzeniu

od 15 czerwca 2020

do 10 lipca 2020

do 15:00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami.

Wniosek należy wypełnić elektronicznie na stronie e-Omikron, a następnie po wydrukowaniu i podpisaniu dostarczyć do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru.

od 26 czerwca 2020

do 10 lipca 2020

do 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (kopia)

 

od 31 lipca 2020

do 4 sierpnia 2020

do 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty (kopia) oraz ewentualna zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje.

12 sierpnia 2020

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej.

od 13 sierpnia 2020

do 18 sierpnia 2020

do 15:00

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,

Szkoły mogą wymagać wypełnienia ankiet, karty informacyjnej, zdjęć do legitymacji itp.

19 sierpnia 2020

do godziny 14:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

19 sierpnia 2020

 

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Małopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

do 20 sierpnia 2020

 

Opublikowanie przez Małopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie.

W rekrutacji do szkół  na rok szkolny 2020/2021 nie zostanie przeprowadzone  postępowanie uzupełniające. W przypadku kandydatów, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły 

Zbliża się czas egzaminów dla ósmoklasistów. Według nowych ustaleń MEN odbędą się one 16, 17 oraz 18 czerwca bieżącego roku. W każdym z tych dni egzamin rozpocznie się o godzinie 9:00. W zamieszczonych poniżej linkach znajdują się regulacje prawne oraz wytyczne dotyczące wszystkich organizowanych w bieżącym roku szkolnym egzaminów. Bardzo proszę o zapoznanie się z tymi wytycznymi, które dotyczą egzaminów dla klas ósmych. Pozostaję z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia dla wszystkich Państwa.

Jadwiga Drzazgowska- dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Świątnikach Górnych